N. Sairam Garu : +91 99631 18716 || Email: srnanduri50@gmail.com. Please visit our spdss.org website for more articles.

Our website is very young as it was launched at the end of July 2013 and we have to go a long way for which we seek your support in the form of suggestions and guidance. We have some interesting topics related to the spiritual science.

Our objective is to bring together the wisdom of our ancients with modern science.Monday, 24 April 2017

దేవదత్తుని వృత్తాంతం – నాల్గవ భాగం

శ్రీ మల్లాది గోవింద దీక్షితులు గారి తపన

శ్రీ మల్లాది గోవింద దీక్షితులు గారి ఆవేదన, ఆయన ఆలోచనలు, భావాలు నాగానాథునికి తెలుస్తున్నాయి. సంస్థానం వారు వాళ్లకి ఇష్టం లేని భాగాలు తీసివేసి ప్రచురించడం, ఆ తర్వాత పీఠాధిపతి ఆ సంస్థానం లోని సాక్షాత్తు దేవతామూర్తుల విగ్రహాలముందే పాద పూజ చేయించుకోవడం, ఆ నీళ్ళు అక్కడే ఉన్న శ్రీపాదశ్రీవల్లభ, నృసింహ సరస్వతి విగ్రహాల మీద పడడం మల్లాది గోవింద దీక్షితులు గారు చూసి బాధ పడి , ఆ సంస్థానం వారితో ఆ విషయం మీద గొడవ పడడం, ఆ తర్వాత ఆయన ఆ సంస్థానానికే వెళ్ళడం మానేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి అసలైన గ్రంథరాజాన్ని తీసుకుని పలువురి దగ్గరకు వెళ్లి యథాతథంగా ప్రచురించమని ప్రాధేయపడ్డారు. ఈ క్రమ౦లో ఆయన దగ్గరకి చాలామంది వ్యక్తులు రావడం, ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకోవడం, ఆయనకి తెలియకుండానే ఒక చలనచిత్రం నిర్మించాలని తలపోవడం, ఇంకొక వ్యక్తి కూడా తప్పకుండా ప్రచురిస్తానని తీసుకుని వాళ్ళు ఎవరూ కూడా  ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ప్రచురించక పోవడంతో దీక్షితులు గారి ఆర్తి, ఆవేదన పెరుగుతూ ఉన్నాయి.


Tuesday, 18 April 2017

Kanvadah Maharshi - English - 18

COMMUNICATION WITH GOD - 2

THE LAW OF ENTANGLEMENT - ACTIVATION OF DNA.
That evening after having a cup of tea, the hotel management had arranged a short Safari inside the park. Our trainer being a German lady, our management made special arrangements for this special trip. All of us boarded a mini bus with windows covered with the tarpauline cloth. These served as window curtains and our exciting journey began. The driver was a Masai (an African tribe) He made a circular trip and all our pupils widened as we saw different kinds of animals and birds. It is not exactly a park but a dense  jungle. We saw a wild rabbits, Jackals, fox,Hyena and Baboons etc. Our trainer was very much excited. Then our bus went near by a lake and there, to our excitement we saw a herd of elephants taking bath in the water. We saw a couple of baby elephants playing with each other, spraying water using their trunk like small kids. The leader of the herd was standing on the ground like a security person looking for any danger. We all became very quiet as our driver gave instructions to be silent. The distance must be about 1000 yards. After watching about 15 to 20 minutes,  we slowly moved away. The other drivers were also going around with the visitors and communicating one another, giving locations of different animals, particularly the Lions. Our trip ended in an hour. After reaching the lodge we went back to our rooms. 

Wednesday, 22 March 2017

దేవదత్తుని వృత్తాంతం – మూడవ భాగం

ఈ విధంగా దేవదత్తుడు, నాగనాథుడు కొంచెంసేపు ఆ ప్రాంగణమంతా కలియతిరుగుతూ అక్కడ ఉన్న ఔదుంబర వృక్షం క్రింద కూర్చున్నారు. దేవదత్తుని ముఖం చాలా గంభీరంగా ఉండిపోయింది. బహుశా ఆయనకి పాత స్మృతులన్నీ ఎన్నో ఆయన మనోవీధిలో తిరుగాడుతున్నట్టుగా నాగనాథుడు గమనించాడు. చివరకి ఆయన “నాగనాథా! నీలో ఎంతో ఆర్తి, ఆవేదన ఉంది. శ్రీ దత్తాత్రేయులవారి తత్వం గురించి చెప్పమని నీవు నను అడిగావు. నేను నీకు తప్పకుండా చెప్తాను. కాని ఆయన తత్వం క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే నీవు ప్రస్తుతం ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి లోకపుతీరుని  గమనించాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఈ మానవనైజాలు, వారి మనస్తత్వాలు ఎలా ఉన్నాయి, వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక పరిణామక్రమాలు ఎలా ఉన్నాయి, అసలు ఏం జరుగుతున్నది అన్నది నీవు ఒక సాక్షిగా గమనిస్తూ ఉండు. 

నీకు ఎన్నో రకాల సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ముందు వెళ్ళాలి అని అనుకున్న వాళ్లకి ఇలా ఎన్నో సందేహాలు, ప్రశ్నలు కలుగుతూ ఉండడం సహజమే. ఎవర్ని అడిగి ఈ సందేహాలు తీర్చుకోవాలో తెలియని అయోమయ  పరిస్థితి ఉంటుంది. కనుక నీ మనస్సుకి తోచినట్టుగా నీ అంతరాత్మ చెప్పిన విధంగా నీవు కొద్ది రోజులు పరిస్థితులను గమనించు. నీవు ఎంతో కొంత సాధన చేశావు కనుక నీ మనో నేత్రానికి నీవు చూస్తున్నదేమిటీ? అసలు వాస్తవమేమిటీ? అన్న విషయాలన్నీ కూడా, భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా కనిపించే విధంగా నీకు నేను దివ్యదృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. 

Monday, 13 March 2017

Kanvadah Maharshi - English - 17
QUANTUM COMMUNICATION

One day when I was in Tanzania, I received a letter from my head office from Nairobi that I should attend a training program in Nairobi. The training program is about a new molecule called Tramadol, which is very powerful analgesic The original name is Tramol from a german company called Grunenthal Gmbh. Actually I had already launched Tramadol in Tanzania with a great success. Accordingly I made my plans and landed in Nairobi. The training  batch consisted of around 8 members from Kenya, Uganda and Tanzania. We had gone to the Wilson Airport, which normally flies helicopters and small flights. The training programme was in the heart of a very well known Ambozili national park with plenty of wildlife. I was very much excited as I love the nature. We landed in the thick forest. The Aga Khan group constructed a very beautiful lodge with all modern amenities. We were received by the hotel staff and we reached this hotel which is in the midst of a very thick jungle. A group of very special species of monkeys gave us warm welcome. I never saw such a beautiful species of monkeys. 

Saturday, 11 March 2017

Audio CD for purchase

Dear Readers
                      It brought to our attention that some of you are unable download Telugu audio CD on Sri Pada Sri Vallabha. Those who are interested to buy the  audio CD it is available with N.S.SaiRamCellphone contact: 9963118716, Secunderabad. I will be available in  India till April 10th, 2017.

Kind Regards,
Sai Ram

Monday, 2 January 2017

చేదు నిజాలు - పరిచయ వాక్యాలుIntroduction to Chedu Nijalu

చేదు నిజాలు అనబడే శీర్షికలో అనేక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి, నమ్మలేనటువంటి అసలుసిసలైన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలు పేర్కొనబడతాయి. మన భారతదేశానికి మరి స్వాతంత్య్రం వచ్చింది అని ప్రజలందరూ సంతోషపడుతున్నపుడు మహాత్మా గాంధీ ఆరోజు ఎంతో దుఃఖిస్తూ ఉన్నారు, కన్నీరు కార్చారు. కేవలం తెల్లవాళ్ళ నుంచి నల్లవాళ్ళకి అధికార బదలాయింపు జరిగింది కానీ మాన దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్య్రం రాలేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రు మొదటి ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసినప్పుడు ఉత్సవానికి కూడా మహాత్మా గాంధీ దూరంగానే ఉండిపోయారు.  

Saturday, 31 December 2016

స్వామి నారాయణ ఎపిసోడ్ 94

స్వామి వారి అంతిమ సందేశం
ప్రభుశ్రీ గారు తమ శిష్యులని, సాధు సంతువులని అందరిని సమావేశ పరచి  “భక్తులారా !  నేను ఈ భూమికి వచ్చిన పని నా అవతరణ సమాప్తమయింది. నేను వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చింది. కాని నేను నాలుగు విధాలుగా మీ దగ్గరే ఉంటాను ఒకటి ఆదిదేవుడు నర నారాయణ రూపంలో ఉంటాను, రెండు ఆచార్యుల రూపంలో ఉంటాను, మూడు ఇక్కడ నా శిష్యులు, సాధువుల రూపంలో ఉంటాను, నాలుగు మన స్వామి నారాయణ సాంప్రదాయం, తరువాత కథల్లో కూడా నేనే ఉంటాను కాబట్టి నేనెక్కడికి  వెళ్ళను. 

Wednesday, 28 December 2016

దేవదత్తుని కథ - రెండవ అధ్యాయం


ప్రతి నాణానికి రెండువైపులు ఉంటాయి. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఎప్పుడైతే దైవీ సంపద విజృ౦భిస్తుందో అప్పుడు అవతార పురుషుడు భూమ్మీద ప్రజలని ఉద్ధరించడానికి వస్తాడు. అదేవిధంగా దానికి కొన్ని వందల రెట్ల అసుర శక్తులు కూడా అవతరిస్తాయి. పైకి వారు సామాన్యంగానే సత్ప్రవర్తన ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తారు కాని వాళ్ళలో అజ్ఞానం, అహంకారం, అరిషడ్వర్గాలనే దుష్టశక్తులు, అసురశక్తులు విజృ౦భిజృస్తూ ఉంటాయి. ఇది ఆధ్యాత్మికపరంగా తక్కువ పరిణామ౦లో ఉన్నవారికి అర్థం కాని సమస్య. అందుకే వాళ్ళు తికమక పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ అసురశక్తులకి అద్భుతమైన వాక్చాతుర్యం, ఎంతో కొంత పాండిత్య ప్రవేశం ఉంటుంది. దేవతాశక్తులు ఎక్కువగా మౌనంగానే ఉండి తమ శక్తుల్ని మరుగుపరచుకుని ఉంటారు. పైకి వాళ్ళు చాలా నిరాడంబరంగా ఉంటూ ఉంటారు. 

Monday, 5 December 2016

దేవదత్తుని వృత్తాంతంపూర్వం దేవదత్తుడనే ఒక పరమ భక్తుడైనటువంటి శ్రీ దత్తాత్రేయ వారి భక్తుడు ఉండేవాడు. అతను ఎన్నో జన్మలనుంచీ ఎన్నో పుణ్య కార్యాలు చేసి ఎంతో పుణ్యసంపదని  ప్రోగు చేసుకున్నాడు. దాని ఫలితం వల్ల దత్తాత్రేయుల వారి కరుణాకటాక్షాలు పుష్కలంగా లభించాయి. అతను నిరంతరం శ్రీ దత్తాత్రేయులవారి ధ్యాసలోనే ఉండి ఆయనతో ఒక  మానసికమైన అనుసంధానంలో ఏర్పరచుకున్నాడు. కూర్చున్నా, లేస్తున్నా, పడుకున్నా, భోంచేస్తున్నా, ఏ పని చేస్తున్నా 24 గంటలు కూడా  ఆ దత్తాత్రేయులవారి స్మరణలోనే, ధ్యానంలోనే  ఉంటూ ఉండేవాడు. అతని భక్తి శ్రద్ధ ఎంత గొప్పదంటే స్వయంగా ఆ దత్తత్రేయులవారు ఏదో ఒక రూపంలో దర్శనమిస్తుండేవాళ్ళు. 

Thursday, 1 December 2016

SwamiNarayan - Episode 93సుహాసిని వదిన గారు  
ఒక రోజు సుహాసిని వదిన గారు ప్రభుశ్రీని దర్శించడానికి వచ్చారు. ఆయన ఎంతో ప్రేమగా సాదరంగా “వదినమ్మా! రండి” అని ఆహ్వానించారు. అప్పుడు ఆయన ‘’వదినమ్మా ! నేను నీ పుతృనితో సమానం కదా ! నీవు నాకు తల్లితో సమానం. నీవు ఎందుకొచ్చావో నాకు తెలుసు” అని అన్నారు. ఎందుకోచ్చానో చెప్పు చూద్దాం అని సుహాసిని వదినగారు అన్నారు. మీరు నాకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకోడానికి వచ్చారు. ఏవిషయంలో ధన్యవాదాలు చెప్పుకోడానికి వచ్చానో అది కూడా చెప్పాలి అని ఆవిడ అన్నారు. ప్రపంచమంతా నేను ప్రభువునని నా పాదాలకు నమస్కరిస్తుంటుంది. నేను భక్తులందరికి కూడా పరిక్షలు పెడుతుంటాను. మరి నాకు తల్లివైన నీవు నాకు పరిక్షలు పెడుతున్నావా వదినమ్మా? అని అడిగారు చిరునవ్వుతో. తల్లిని  మరిపించే ప్రేమని నీవు నాకిచ్చావు. 

Wednesday, 23 November 2016

SwamiNarayan - Episode 92
స్వామి నారాయణ గారు తన ఉత్తరాధికారిని నియమించడం, వారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం 
శ్రీ స్వామి నారాయణ గారి ఖ్యాతి, ప్రఖ్యాతి దేశం నలుమూలలా వ్యాపించింది . ఈ దేశంలోనే కాకుండా ఖండాంతరాల్లో కూడా ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతులు వ్యాపించి అనేక లక్షలమంది ప్రజలు స్వామి నారాయణ గారి శిష్యులుగా మారారు. వారి సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంత పెద్ద సంస్థని నిర్వహించడం కష్టం కనుక ఒక రోజు స్వామి నారాయణ గారు సభను ఏర్పాటు చేసి ఆ సమావేశంలో ఇదే ప్రస్తావన తీసుకుని వచ్చారు. మన స్వామి నారాయణ సంప్రదాయం దేశదేశాలా వ్యాపించి౦ది. దానితో పాటు నిర్వహణ అనేది కష్టంగా ఉంటుంది. పెద్ద చెట్టు కొమ్మలు దశదిశలా వ్యాపించినట్టుగా లక్షలాది మందులు ధర్మ మార్గానికి వచ్చారు. ఈ నిర్వహణ కోసం నేను నా ఉత్తరాధికారిని ప్రకటించవలసి వస్తుంది అని చెప్పగానే అందరూ ఒక్క పెట్టున “స్వామీ ! మీరు దయ చేసి ఇలా మాట్లాడకూడదు. మీరు లేకపోతె మాకు మార్గ దర్శనం చేసే వాళ్ళెవరూ ఉ౦డరు” అంటూ చాలా గొడవ చేశారు. స్వామి వారు ప్రశాంతంగా "శ్రీ రామానంద స్వామి గారు వారి తదనంతరం  నన్నెలా ఆయనకి ఉత్తరాధికారిగా చేశారో అలాగే నేను కూడా ఏదో ఒక రోజు చేయక తప్పదు.కనుక మీరు విచారించ వద్దు"అని చెప్పారు. అది విన్నాక ముక్తానంద స్వామి, బ్రహ్మానంద స్వామి, మిగతా అందరు కూడా ముక్త కంఠంతో మాలో ఎవరిని కూడా మీరు ఉత్తరాధికారిగా ప్రకటించవద్దు. 

Thursday, 17 November 2016

Dear Readers,We are bringing out lot of information other than spiritual matters in the web sites in the form of texts and audio CDs. for those who do not find time to read but listen to the CDs while doing their work. We are glad to inform you all that recently we have updated Sri Pada Vallabhas's audio-CD in English version in www.sridatta.info. Especially these audio CDs ie each and every project takes lot of time, money and efforts. There are lot of hidden costs which cannot be avoided. Therefore we request all the readers after completing Parayana to donate some amount so that it will be helpful in bringing out some other spiritual articles.

Please send your contributions to the following account of State Bank of India

Name : Nanduri Sri Sairam
Account No :31155244338
IFSC : SBIN0016432
West Marredpally branch